Followers

Friday, 27 November 2015

Evolusi Telekomunikasi Dalam Kehidupan Manusia

Manusia pada takdir dan dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak boleh menjalani hidupnya tanpa adanya komunikasi antara manusia lain. Dalam perkembangan manusia, sudah mengalami beberapa perubahan cara dan gaya berkomunikasi jarak jauh, bermula dengan cara bergantung kepada makhluk ciptaan tuhan (Burung Merpati) sehinggalah alat ciptaan manusia itu sendiri.

Mulai dari pertama kali manusia diciptakan, perkembangan telekomunikasi sudah mula difikirkan agar komunikasi jarak jauh lebih praktikal dan berkesan. Berbagai-bagai cara dilakukan oleh para manusia di setiap zaman di mana sedikit demi sedikit perubahan dilakukan sehingga terus berkembang menjadi sebuah evolusi telekomunikasi seperti yang kita nikmati hari ini.

Perkembangan tidaklah berjalan sesingkat seperti revolusi ataupun reformasi sesuatu pemerintahan. Ia bergantung kepada tahap cara berfikir di setiap zaman, semakin zaman itu berkembang semakin meningkatlah kecerdasan manusia. Berikut adalah sorotan era demi era dan bagaimana kaedah telekomunikasi itu berkembang:

 1. Era Telekomunikasi Dengan Burung Merpati
Menyedari Burung Merpati mempunyai daya naluri navigasi yang semula jadi, ia membuatkan manusia mencipta sebuah inovasi telekomunikasi yang pertama kali dimanfaatkan di Parsi oleh Sultan Baghdad pada tahun 1456. Sultan Baghdad mula memberikan mesej maklumat pada kerajaan-kerajaan di sekitarnya dengan menggunakan Burung Merpati yang sudah dilatih.
Burung Merpati juga digunakan oleh orang Yunani untuk memberikan maklumat para pemenang Olimpik. Kemudian pada tahun 1914-1918 Merpati digunakan oleh para tentera Amerika yang sedang menjalani perang dunia pertama.


 2. Era Telegraf
Pada akhir tahun 1837, manusia berjaya mencipta alat komunikasi untuk pertama kalinya yang dicipta oleh Samuel F.B. Morse. Mesej-mesej yang dikarang dihantar oleh pembekal dengan menggunakan laluan-laluan morse atau lebih dikenali sebagai “kod morse”. Namun penemuan ini masih kurang berkesan kerana yang boleh menggunakan alat ini hanyalah orang-orang yang mengerti mengenai kod dan laluan-laluan morse.3. Era Telefon
Pada sekitar tahun 1876, Alexander Graham Bell berjaya mencipta inovasi telekomunikasi yang lebih sempurna, iaitu ia mencipta telefon. Inovasi baru ini berjaya mencipta cara telekomunikasi yang lebih efektif dan praktikal kerana tidak perlu lagi menggunakan kod morse yang tidak semua orang faham. Inovasi baru ini boleh digunakan untuk menghantar dan menerima suara antara pemberi dan penerima mesej.


4 Era Telegram
Pada tahun 1920, telegram telah menjadi sebuah teknologi yang menggabungkan sistem telegraf. Telegram mempunyai fungsi menghantar kod yang dihantar oleh telegraf. Penggunaan Telegram lebih murah berbanding menggunakan telefon dan kadarnya berdasarkan seberapa banyak watak dan tanda baca yang digunakan.

5 Era Pager
Era pager muncul pada tahun 1956 yang dipelopori oleh MultiTone Electronic di Hospital St. Thomas, London. Pada saat itu pager digunakan oleh para doktor sahaja, dan selepas itu teknologi itu mula digunakan meluas oleh masyarakat.

6 Era Internet
Pada tahun 1969, Internet muncul yang merupakan kata singkatan dari “Interconnected-Networking”. Sistem ini dipelopori oleh United States of Defense Advance Reasearch Projects Agency (ARPA). Kemudian pada tahun 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP / IP, kemudian kekal menjadi Internet seperti yang kita dapati sehingga kini.7 Era Telefon & Telefon Bimbit
Pada tahun 1973, Martin Cooper dari Motoro
la mencipta alat teknologi yang lebih sempurna dan praktikal, tanpa menggunakan sebarang kabel atau wayar (wireless) untuk berhubung. Ia mudah digunakan untuk bertelekomunikasi jarak jauh dan menghantar mesej ringkas atau SMS (Short Message Service).8. Era Instant Message & Mobile Chat Messenger
Apabila Internet digunakan secara besar-besaran, muncul sebuah perkembangan penghantaran mesej secara “real-time” atau boleh menghantar mesej-mesej ringkas secara santai dan bebas. Teknologi ini dipopularkan oleh America Online (AOL). Selepas inovasi ini muncul, Yahoo, Google dan Microsoft juga mengeluarkan perkhidmatan yang lebih kurang sama dengan nama Yahoo Massangger, Google+ dan Live Mesengger.Penggunaan teknologi ini lebih praktikal, berkesan, dan relatif lebih murah dibandingkan SMS. 

Kita juga boleh membuat ‘group chat’ yang memudahkan ahli-ahli dalam ‘group chat’ untuk saling menghantar mesej secara serentak dengan lebih daripada dua orang pengguna perkhidmatan tersebut.

Kesimpulannya, setelah dilihat dari sejarahnya, ia jelas menunjukkan manusia sangat memerlukan alat untuk berkomunikasi yang semakin canggih, kerana semakin keperluan manusia meningkat, semakin tinggi lah keperluan mereka akan maklumat yang cepat,
pantas dan mudah. Namun di sebalik perkembangan teknologi yang semakin canggih, ada juga perspektif negatif di mana terkadang mesej yang disampaikan sering mengalami perbezaan tafsiran oleh si penerima mesej kerana komunikasi yang dilakukan antara penyampai tidak mempunyai intonasi bahasa yang sesuai atau betul. 

AveiroPJ - Sebagai masyarakat yang berhemah, kita seharusnya mengembangkan teknologi dan memanfaatkan kesan positifnya, dan mengelak serta meninggalkan kesan buruknya. Dengan begitu, sinergi dalam berkomunikasi boleh berjalan dengan harmoni.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...